Diễn tập an ninh cảng biển tại cảng Sài Gòn SAIGON INTERNATIONAL TERMINALS VIETNAM (SITV)

Ngày 22/04/2015, cuộc diễn tập an ninh cảng biển, với quy mô lớn đã diễn ra tại khu vực cảng Sài Gòn SITV. Đây là cuộc diễn tập đảm bảo an ninh hàng hải lần đầu tiên quy mô lớn, được triển khai ngay tại khu vực Cảng Quốc Tế Sài Gòn Việt Nam. Phát lệnh diễn tập, Ông Kevin Mok Chung Kai Tổng Giám Đốc […]

Read Me Leave comment